Menüü

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Kolmapäev, 13. mai 2015

Projekti " Videod aitavad paremini maailma mõista" tutvustus.Võimalik sihtrühm:
3., 5., 7., 10., 11., 12. klassid

Eesmärk:
Videod aitavad paremini maailma mõista!

Põhjendus:
Me lähtume oma kooli tugevatest külgedest: tugevad ja loomingulised õpetajad, õpihimulised ja aktiivsed õpilased, õppeotstarbel loov- ja uurimistööde tegemine koos videotega jmt. Oleme kolm ühes õpikäsitusega tegelenud juba vähemalt 5 aastat ja tahame laiendada, süstematiseerida õpitut ja olemasolevaid materjale, kasutada uusimaid tehnoloogiaid, et tekiks süsteemsus ja järjepidevus.

Projekti idee:
Tahame luua tunnis nutiseadmete kasutamiseks uue õppemetoodika, mida saab jagada kolleegidega üle Eesti. Metoodikat on erinevate ainete õpetajad oma tundides rakendanud ja proovinud. See annab võimaluse kasutada metoodilist materjali aineteüleselt, on seotud läbivate teemade käsitlemise ja üldpädevuste arendamisega.
Senistest õppijatest saavad  loojad.

Mõõdikud:
Meediakursuse raames luuakse digimeedia keskkond, mis loob ühtse digitaalse terviku “RÜGi digimaailm” (koos arhiiviga), kus on tunni elavdamiseks mõeldud videod ja mängud, funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks mõeldud tekstid ja tunnikavad, mis on avalikud ja mõeldud kõigile kasutamiseks. Projekt loob eelduse kohaliku kunsti- ja kultuurielu tundma õppimiseks nutiseadmeid kasutades.

Tegevuskava:
Mai-juuni         Kaardistame selle, mis olemas on, kuidas metoodikat tunnis kasutada.
2. juuni            Esimene katsetus 2. ja 10. klassis (“Peep ja sõnad”).
August              Vaatame enda mõtted üle ja täpsustame meeskonnaliikmete tegevused: kes mida kuidas tundides teeb.
September      Vaatame üle seni läbiviidud tegevused.
September-oktoober              Jätkame metoodika arendamist ja kasutamist.
November                              Videote valikud ja metoodilise materjali sõnastamine.
September-november            Kolmapäeviti digipooltund: ühise arutelu ja kolleegidele uue õpetamise aeg.