Menüü

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

neljapäev, 29. oktoober 2015

Meie neljapäev vol 5

Seekord rääkisime:
* gümnaasiumiõpilaste rühmatööde ülesanded, metoodika ja tulemus
* mõtted finaalürituseks
* partnerkooli külastuse päevakava
* töötubade artikkel ajakirjanduses

Aeg kaob kiiresti ja tööd on palju ees!

esmaspäev, 19. oktoober 2015

Digistendi sünd

Digimeeskonna üks loomeväljunditest on taas alguse saanud. Alates tänasest on meil koolis kõigile õppivatele ja töötavatele inimestele mõeldud DIGISTEND.

QR koodid viivad lugejat teadusmaailma, spordimaailma, muusikamaailma, jne. Põnevat ja kasulikku lugemist on seal nii suurtele, kui ka väikestele. Info vahetub igal kuul.

Näiteks üks QR kood avab 1 minuti loengu " Magad rohkem, elad kauem " teemal.


Kahoot ja „Kalevala“


Digipööre võtab Rapla ühisgümnaasiumis aina suuremaid pöördeid, eriti pärast Pärnu Vanalinna põhikooli inspireerivat õppepäeva. Nüüd jagavad igal esmaspäeval erinevad aineõpetajad kolleegidele digiminutites oma teadmisi ja  praktilisi kogemusi. Lisaks sellele püüavad nad aktiviseerida õpilasi, innustades neid ise looma õppematerjale, et teadmiste omandamine poleks kuiv ja igav protsess.
Rapla ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tiia Kessel on varem lasknud õpilastel teha erinevates internetikeskkondades ülesandeid, ent pärast digipöörde koolitust on jõudumööda proovinud ka uusi võtteid. „Kahooti olen kasutanud mõlemas 9.klassis, õppides–korrates eesti keele ajalugu ja põhimõisteid.  Selleks annab häid võimalusi olemasolev mäng „Keel ja ühiskond“, mis on mõeldud 10.klassile.
Kui tutvusime kirjanduses Elias Lönnroti ja soome eeposega „Kalevala“, andsin kodutööks koostada õpitava materjali kohta kas PowerPointi esitluse või teadmiste kontrolli mängu keskkonnas Kahoot. Mitte ükski õpilasi ei valinud tavapärast esitluse varianti, vaid eelistas uudsemat ja põnevamat teed. Tunnis mängiti kõik oma mängud läbi, tekkis elevus, kaasalöömislust, põnevus, hasart.“

Mõtteid õpilastelt:
Andy Soovik: Koolis pidime tegema Kahoot’i. See on parem kui tavaline kodutöö, seda tehes jäid paljud asjad paremini meelde, isegi need, mida pole õppinud.
Kirke Kassandra Soom: Tehes „Kalevalast“ Kahoot’i jäid aastaarvud ja nimed kergemini pähe, sest küsimused kordusid ja nii jäid vastused lõpuks meelde.
Merilin Ogga: Selle puhul on hea, et tekib ka võistlus ja kõik soovivadki võita. See paneb meid pingutama.
Kerstin Valli:  Kahoot’iga on hea õppida, sest seda mängides jäid asjad kiiresti pähe ja seda oli päris kerge teha.
Krete Rouhijainen: Me kasutasime tunnis nutitelefoni, et mängida Kahoot’i, see tegi tunni lõbusamaks ja huvitavamaks.

neljapäev, 15. oktoober 2015

Meie neljapäev vol 4

Kohtudes taas oma digimeeskonnaga rääkisime järgmistel teemadel:
1) digirubriigi jätkamine maakonnalehes
2) töötubade logistika vaheajal
3) kas on kuulda midagi partnerkoolist?
4) mõtted, ideevälgatused 1. detsembriks
5) digistend õpilastele ja õpetajatele

Vaheaeg koolis

Vaheajal saame teisipäeval ja kolmapäeval digihuvilistega kokku. Digimeeskonna poolt korraldame töötoad kolleegidele, kus saab konkreetseid õppematerjale luua.
Elektrooniline registreerimine juba käib. Päevakavad õpetajatele saadetud.

Märksõnad: gmail.com, digipank õpetajatele, õppematerjalide loomine.

Tulevad töökad õppepäevad!

kolmapäev, 14. oktoober 2015

Digiminutid 12.10

Sellel esmaspäeval rääkisid oma loometööst Learning App keskkonnas vene keele õpetaja Olga Ükssar ja logopeed Kaidi Mõttus.

Mõtted saadud Pärnust, töö teostatud kodus Raplas.

teisipäev, 6. oktoober 2015

Mina lähen ikka digitöötuppa!

Meil pöörleb digimeelsus isegi õpetajate päeval.

Õpilased valmistasid ette mitmeid töötubasid ja kui muusikaõpetaja käest küsiti, et kas ta  läheb muusikasse, siis vastas ta: " Mis sinna muusikasse!? Mina lähen ikka digisse!"

esmaspäev, 5. oktoober 2015

Eliademy digikursus

Sel õppeaastal  pöördus 12. klassi valikkursus 
Inimene ja õigus digitaalseks. 
Selleks võtsin kasutusele õpikeskkonna Eliademy, 
kus on õpilastele kättesaadavad kursuse kirjalikud materjalid,
ülesanded ja testid. Õpilased on taolise lahendusega rahul - 
nad ei pea konspekteerima ning see hoiab kokku
ka paberikulu. 
Digikursust üles ehitada ja ennast uude suunda pöörata on väga põnev.
 
Hele Israel 

reede, 2. oktoober 2015

Digita enam tulevikus läbi ei saa ehk muljeid konverentsilt „Tööandja ootused IKT-oskustele“

29. septembril toimus Tallinnas konverents "Tööandja ootused IKT-oskustele". Mõtted, mis kõlama jäid firmajuhtide sõnavõttudest ning arutelust.

  • Töökohad muutuvad järjest enam tehnoloogiapõhisemaks
  • Tulevikku hakkavad mõjutama tehisintellekt ja robotid.  Kaovad lihttööliste töökohad.
  • Noortelt oodatakse sotsiaalseid oskusi ja arusaama teistest kultuuridest; siis võõrkeelteoskust, avatust ja riskide võtmise julgust
  • Koolist peaks saama eeldused spetsiifiliste oskuste omandamiseks ettevõttes
  • Noorte digitaalne kirjaoskus vajab koolide tähelepanu
  • Möödas on ajad, kus õpetaja võis õpilasele öelda, et kui sa korralikult ei õpi, saab sinust prügivedaja. Ega ei saa küll. Jäätmekäitlus on prügiveoringist kuni jäätmejaamade ning jäätmete kõrvaldamiseni  nii automatiseeritud ja digitaliseeritud, et teadmisteta ei tee seal midagi.
Artikkel konverentist 

Eelkõige aga oodatakse koolidelt mõtteviisi muutust, sest tööaandjad soovivad  avatud, riskivalmis ja digiteadlikke noori.

Oleme oma digipöördega õigel teel!

Õpetajate päev

Õpetajate päeval tegelevad 12. klassid õpetajatega.

Digipöörde meelsus on ka neid tabanud. Plaanis on õpetajatele korraldada mitmeid töötubasid. Näiteks QR koodi jaht, digitöötuba, Kahoot, jne.

Tuleb põnev esmaspäev.

QR koodi jaht 3. a klassis - " SEENED"

Aruanne:
* esimesed 30 minutit tunni ettevalmistuseks läksid vett vedama, sest ei osanud õige suurusega QR koodi printida. Liiga suur formaat ei mahu A4 paberile!
* järgmised minutid veetsin haridustehnoloogiga kõige lihtsamat QR koodi loojat otsides. Minule jõukohaseks osutus http://goqr.me/ 
* siis otsisin võimalikult lihtsa ristsõna tegemise võimaluse. Selleks osutus http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/
Tegin 20 küsimust, mida oli liiga palju. Sobiv oleks olnud 10-12 küsimust.
* QR koodid peavad olema seintel sirgelt ehk mitme kinnitusega, sest muidu ei loe koodilugeja koodi välja.
* Kokkuvõttes võttis QR koodi jahi ettevalmistus 50-60 minutit. Järgmine kord on juba lihtsam!

Anely Pedai

Koostöö Raplamaa Sõnumitega

Meie mõte, et iga nädal oleks üks väike nupuke digipöördest ka Raplamaa Sõnumites, läheb käiku. Haarame võimalusest kinni ja püüame mõtteviisi muutust levitada laiemalt.

Püüame olla head koostööpartnerid!

Meie neljapäev vol 3

Seekord rääkisime:
* esmaspäevasest vestlusringist;
* loovuslaagris tehtud töödest üldiselt:
* getwapps lingikogu loomisest;
* infotehnoloogiliste pädevuste kaardistamisest kollektiivis;
* kutsume vene keele õpetaja rääkima digiminutitesse.

Koosolekust võttis osa ka direktor.

Järgmine neljapäev räägime kodutöödest, mis projekti raames peab olema tehtud. Vaheajal toimuvast digipäevast ning partnerkooli külastusest.

Oleme väga töökad!


Meie kool Vikerraadios ja Raplamaa Sõnumites

Kolmapäeva hommikul võis kuulda Vikerraadio hommikuprogrammis maakonnalehtede tutvustust. Saatejuhtidel jäi silma meie digiöörde projekti artikkel, mille autor Mariliis Vest Raplamaa Sõnumitest, oli meiega õppepäeval kaasas.
http://www.sonumid.ee/index.php3?teema=artikkel&lookup=rubriik&ID=518075