Menüü

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Esmaspäev, 11. juuni 2018

Esimene katsetus ülekoolilisel projektipäeval

2. A klass ulatas abikäe WeDo legode sorteerimises.
ja esimene katsetus uute vahenditega sai tehtud enne suvevaheajale jäämist projektipäeval. Algklassid ehitasid meeskonnas  juhendite järgi erinevaid roboteid ning panid neid tööle.


Esmaspäev, 4. juuni 2018

Valmistume uueks õppeaastaks

Järgmisel õppeaastal oleme otsustanud tõsiselt käsile võtta robootika ja tehnoloogia kasutamise ainetundides.
Seni oleme oma koolis 1. ja  2. klassides tegelenud  1 x nädalas robotite ehitamisega arvutiringi või ainetunni raames. Meie tähelepanekud on, et lapsed õpivad meeskonnatööd, juhendi lugemist, areneb käeline tegevus, saavad selgeks esimesed mehhaanika põhitõed.  Kuna algus on olnud julgustav, lastele  põnev, õpetajad rahul ja lastevanemate tagasiside väga positiivne, otsustasime laiendada oma tegevust ka teistesse põhikooli klassidesse, et kaetud oleks terve kool.
Edasine tegevusplaan:
Kõiki klasse on 2 paralleeli v.a. 2. klass, mida on 3 paralleeli.
·         Algklassides ühe trimesti vältel 1X nädalas viia arvutiõpetuse tunni ajal läbi robootika tunnid.
·         1-2. Klassis kasutada WeDo 1.0  robotikomplekte
·         3.-4. Klassis kasutada WeDo 2.0 robotikomplekte
Õpetaja jagab lapsed paaridesse arvestades, et kokku satuksid erinevate võimetega õpilased.
Robotid pannakse kokku juhendi järgi. Õpetaja kontrollib roboti töökorras olekut.
Pärast 5. tundi antakse õpilastele järjest loovusülesandeid robotite ehitamisel ja lihtsamal programmeerimisel.
Eesmärk: Arendada meeskonnatööd, juhendi abil töötamist, käelist tegevust, loovust, anda esimesed teadmised mehhaanika põhitõdedest ning programmeerimisest.
·         5.-6. Klassis kasutada  Airblock modulaarset programmeeritavat droonide
komplekti
Tunnid toimuvad trimestri lõpus matemaatika ja loodusõpetuse tundide raames. Kasutatakse meeskonnatööd.  Läbivad teemad matemaatikas on kaal, kiirus, teepikkus.
Loodusõpetuses õhurõhk, hõõrdumine, ujuvus.
Lisaks programmeerimisalased oskused
5. klassid 2 tundi iga trimesti lõpus kokku 6 tundi matemaatikas klassi kohta. Loodusõpetuses kokkuleppel õpetajaga vastavalt ainekavale.

6. klassid 2 tundi iga trimesti lõpus kokku 6 tundi matemaatikas. Loodusõpetuses kokkuleppel õpetajaga vastavalt ainekavale.

Planeeritud on korraldada klassidevahelisi võistlusi.
Eesmärk: Kasutades droonide komplekte arendada õpilastes meeskonnatöö oskusi, tehnoloogiaalaseid oskusi, tutvuda ja katsetada praktikas mehhaanika ja aerodünaamika põhimõisteid nt.   õhurõhk, ujuvus, kiirus, kaal, teepikkus, õhutakistus. Laiendada ja arendada edasi programmeerimisalaseid oskusi.
·         7. -9. Klassis EV3 robotikomplekte.
Tunnid toimuvad trimestri lõpus matemaatika, füüsika ja tööõpetuse tundide raames. Läbivad teemad: andurite kasutamine, robotite programmeerimine, füüsika ja mehhaanika põhireeglid.
Kooli õppekavas on kirjas, et tööõpetuse tundide raames 7.-9. Klassi õpilased võivad kasutada projektõppe raames robootika vahendeid.  Saadavad seadmed annavad rohkemale arvule õpilastest teostada oma projekt  tehniliste vahenditega.
Füüsika ja mehhaanika põhireeglite õppimine ning kordamine trimestrite lõputundides meeskonnatöös teostatavate projektide kaudu.
·  
·         Sügiel on kavas korraldada traditsioonilist “Saja hullu teadlase ööd”, kus vahendid leiavad kasutust erinevates töötubades.
·         Õppetöövälisel ajal saavad huvilised programmeerida ja tehnoloogiavahendeid kasutada õpetaja järelvalve all tehnoloogia ruumis.